Wing Tsun Mol

Wat wil je weten over WT ?

Wat maakt Wing Tsun zo anders ?

Wing Tsun is vrij van geweld. Een Wing Tsun-leraar is tegen elke vorm van geweld. Wing Tsun is pure zelfverdediging.

Wing Tsun is van structuur dubbel zo snel als de meeste andere vechtstijlen.

Wing Tsun gaat de kracht van de tegenstander niet met eigen kracht tegemoet, maar gebruikt de aanval van de agressor om hem te overwinnen

Wing Tsun ontwikkelt door het oefenen van chi-sao (klevende armen) zo een gevoel in de armen dat de gevorderde ook in het donker, na contact met de tegenstander, reflexmatig kan vechten.

Wing Tsun kan men in relatief korte tijd aanleren omdat er slechts weinig basistechnieken zijn die oneindig te combineren zijn.

Wing Tsun vereist geen speciale behendigheid of acrobatie ,maar ook geen grote lichaamskracht. Wing Tsun is tenslotte door een vrouw uitgevonden.

Wing Tsun is niet alleen buitengewoon effectief maar ook uitstekend voor de gezondheid. De gezondheidsvorm bevordert de juiste lichaamshouding, beweging en ademhaling.

Wing Tsun kan daarom tot op hoge leeftijd beoefend worden, zelfs gehandicapten kunnen het in aangepaste vorm leren.

Wing Tsun kan men in de kleinste ruimten trainen.

EN.. Wing Tsun beoefenen is ongeloofelijk plezierig!

De geschiedenis van Wing Tsun

Het Wing Tsun systeem is een klassiek chinees vechtsysteem dat als een familiesysteem sinds ongeveer 300 jaar van Sifu (leraar/vader) naar Sifu, van generatie naar generatie werd doorgegeven.

Bij de meeste vechtsporten leer je naast aanvallen ook allerlei trucs en grepen om een aanval af te weren. Krijg je echter te maken met een tegenstander die onvoorspelbaar uitpakt, dan kan je met je rugzak vol technieken wel inpakken!

Wing Tsun is helemaal anders opgevat: het is op verdediging met gelijktijdige aanval afgestemd en biedt een antwoord op eender welke agressie. Je hoeft je allereerst al niet af te vragen met welke techniek je een aanval afweert: Wing Tsun vertrekt namelijk vanuit 1 basisbeweging, waarmee je elk type aanval kan aflsaan.

Er komt ook geen 'hard' contact, blok of afweer bij te pas, waarbij je kracht moet gebruiken. Je leidt de aanvalsbeweging 'zacht' af. Je hoeft dus niet eens sterk te zijn! Wing Tsun voorziet verder van reacties en controlegrepen, zodat je je aanvaller op een overtuigende manier klem of buitenspel kan zetten.

Het WingTsun is een eenvoudig, rechtlijnig en efficient opgebouwd systeem. De theorie van het WT is algemeen, grensoverschrijdend en altijd toepasbaar. Ze is diepste filosofie, duidelijkste logica en wetenschap tegelijk. Het WT is driedelig opgebouwd. Het bestaat uit vormen, chi-sao en lat-sao. Het ene kan niet zonder het andere. Om de basistechnieken aan te leren en te verfijnen hebben we de basisvormen nodig.

Het Chi-Sao leert ons de bewegingen op gevoel om te zetten en het lat-sao is een voorbereiding op het gevecht op straat. Rekening houdend met de omstandigheden van het heden en de bepalingen om wettige zelfverdediging werd op die basis het Blitzdefence-programma voor zowel mannen als vrouwen ontwikkeld.

Door de structuur van het WT en de WT-Graden wordt de zelfverdedigingswaarde van de leerling steeds verder opgebouwd en dit zowel op technisch als op geestelijk vlak. Het heeft geen zin om iets over te slaan of iets snel aan te leren. Het WT is als een nieuw leven. Het kind moet eerst leren kruipen, zitten, staan en kan dan pas leren lopen. Het kind moet eerst het ABC leren om woorden te kunnen vormen om dan over te gaan op korte zinnen om tenslotte onbewust lange zinnen te kunnen uiten.

Zo ook bouwt elke graad op de voorgaande op. Eerst leert men de basisbewegingen en houdingen. Die moet men dan leren omzetten. Na die basis volgt de afweer en aanvallen tegen swingers, knieen en ogen. Ondertussen wordt het gevoel ontwikkeld zodat men na contact van een aanval meer moet nadenken wat men als verdediging en tegenaanval zou doen. Dan volgt het bodemgevecht, de verdediging tegen meerdere tegenstanders, wapenafweermogelijkheden en zachte controlemiddelen.

Als Technieker (er zijn 12 Leerlingengraden, 4 Techniekergraden en 4 Meestergraden) moet men de technieken van alle programma's beheersen, maar nog niet volledig op gevoel in een gevecht kunnen omzetten. Van een Meester wordt dit wel verlangd. De Grootmeestergraden zijn vooral filosofische graden.

De Zeven Stappen

1. Bewustzijn

Wij zin door onze training in staat toestanden van agressie in te schatten en hebben onze grenzen gemaakt. Dat wil zeggen dat WIJ beslissen hoe ver een tegenstander mag gaan en bepalen zelf de voorwaarden om tot een afweerreactie over te gaan. Wij kennen onze sterke en zwakke kanten en hebben de ervaring op het juiste moment, het juiste te doen. Dit deel van de opleiding heeft met bewustzijn te doen: eerst denken, dan handelen! Maar als men eenmaal handelt neemt men de verantwoording van het verder verloop ook bewust op zich.

2. Beweeglijkheid

Wij hebben getrain om ons te bewegen en flexibel te zijn zodat wij de anderen geen weerstand bieden. In elke situatie vinden iwj een uitweg om ons op elk moment in een situatie te brengen waar wij onze wapens kunnen inzetten. De Chinezen noemen dit het vermogen zich op elk moment te kunnen veranderen als de tegenstander zich verandert.

3. Eenheid van het lichaam

Onze doelbewuste training heeft ons coordinatievermogen zo vergroot dat achter elk van onze aanvallen zich ons volledig lichaamsgewicht bevindt.

4. Evenwicht

Wij hebben zo geoefend dat wij ook in extreme beweging en bij inzet van grote kracht en gewicht ons evenwicht nooit verliezen.

5. Tastzin

Wij hebben al onze zintuigen op die manier samen gebracht en overlappen geschoold dat wij het gevaar altijd op tijd herkennen en steeds aangepast reageren. Wij hebben ons door speciale training van de zintuigen en dit ook onder adrelanine-invloed door gekwalificeerde leraars automatismen laten inplanten die in ernstval werkelijk op te roepen en ter beschikking zijn.

6. Timing

Met hulp van geteste leermethoden is onze timing perfect, zo dat wij ons er op kunnen verlaten op het juist moment het juiste te doen.

7. Vechtspirit

Onze training is zo opgebouwd dat wij leren in een echt gevecht de tijger in ons naar boven te halen. Wij hebben echter ook geleerd ons terug in een behulpzame medemens te veranderen als het gevaar voorbij is. Ons motto is altijd: "wij willen niemand schade toebrengen". Wij laten het echter ook niet toe dat iemand ons schade toebrengt want dat is niet goed voor ons overleven noch voor de verdere psychische ontwikkeling van onze aanvaller die in zijn onsociaal gedrag door onze tolerantie zich sterker voelt en andere slachtoffers vinden zal.